Adres:

Gevers Deynootweg

201          2586 HZ Scheveningen


T: 06-22531275

Persbericht


Den Haag, 2 januari 2023


WALDO’S ZWEMSCHOOL is in 2023 wederom erkend door het Nationaal Raad Zwemveiligheid | NRZWaldo’s Zwemschool mag in 2023 opleiden en afzwemmen voor de Nationale Zwemdiploma's. Dit is te herkennen aan een jaarlijks uit te geven vignet met daarin het betreffende jaartal. Wil de consument er zeker van zijn dat een Nationaal Zwemdiploma wordt behaald, let er dan op dat het zwembad, de zwemvereniging of de zwemschool de erkenning heeft als 'Erkend Opleidings- en Exameninstituut Nationale Zwemdiploma's'. Alleen deze instanties mogen opleiden voor de Nationale Zwemdiploma's. Deze erkenning wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut voor de zwembadbranche.

Het Nationaal Zwemdiploma wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Bij ruim 1.270 zwembaden, zwemscholen en –verenigingen is het mogelijk af te zwemmen voor het Nationaal Zwemdiploma. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ geeft in totaal 27 Nationale Zwemdiploma's uit. Naast het bekende Zwem-ABC kan de zwemvaardigheid worden vergroot met de Zwemvaardigheids-diploma’s 1, 2 en 3 en Snorkelen en Survival.

Elk zwembad en elke zwemschool en zwemvereniging dienen examens af te nemen volgens de richtlijnen van de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, kortweg de BREZ. Hierin zijn alle zwemslagen, technieken en toelichtingen vastgelegd. Op de examinering wordt door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ toezicht gehouden via de inzet van speciale rapporteurs. De instanties die opleiden voor het Nationaal Zwemdiploma en erkend zijn, staan per provincie vermeld op www.npz-nrz.nl.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is het kennisinstituut voor de zwembadbranche in Nederland. De kernactiviteiten bestaan onder andere uit de uitgifte van de Nationale Zwemdiploma’s, het bevorderen van zwembadbezoek, het initiëren, ontwikkelen en coördineren van regulier en cursorisch onderwijs en het ontwikkelen, verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van exploitatie. Daarnaast verzorgt het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ de promotie en het management van het Keurmerk Veilig & Schoon in opdracht van Stichting Zwembadkeur.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Waldo’s Zwemschool, Waldo Himpers, 06-22531275

Kijk ook op de websites www.npz-nrz.nl en www.allesoverzwemles.nl.